Dataräddning

Undersökning av kraschad hårddisk

Välkommen till Technilab! Dataräddning av högsta kvalitet med avancerad teknik för datarekonstruktion och återskapning av data från kraschade och fysiskt trasiga hårddiskar. Samt andra media där dina värdefulla data inte längre går att komma åt. Misströsta inte, hjälpen är nära oavsett var i Sverige du befinner dig.

Vi är ett data recovery specialistföretag. I vårt eget labb utför vi kompetent dataräddning från kraschad hårddisk, SSD, USB-minne samt minneskort och andra media. Det finns i regel goda möjligheter att återställa informationen. Hos oss utförs allt arbete helt i egen regi. Vi har inget sidoavtal med någon annan part vilket annars är vanligt i branschen. Det innebär att vi har 100 % kontroll på hela förloppet och att inga externa kostnader tillkommer.

Vi arbetar under fullständig sekretess och har dessutom mycker säker förvaring av känslig, kanske sekretessbelagd konfidentiell data. Detta i säkerhetsskåp med en vikt på nära ett ton. Dina data är i tryggt förvar hos oss, både när det gäller stöldskydd och brand.

Undersökning av kraschad hårddisk
Exempel på hårddisk som vi utför dataräddning från.
Exempel på USB-minnen och minneskort som vi utför dataräddning från.
ipdra

Medlem av International Professional Data Recovery Association

ipdra

Medlem av International Professional Data Recovery Association