Technilab Data Recovery

Technilab Data Recovery Information in English

Datarekonstruktion

Undersökning av kraschad hårddisk

Välkommen till Technilab! Dataräddning av högsta kvalitet med avancerad teknik för rekonstruktion och återskapning av data från kraschade och fysiskt skadade hårddiskar. Samt andra media där dina värdefulla data inte längre går att komma åt. Misströsta inte, hjälpen är nära!

I vårt eget labb utför vi kompetent dataräddning av kraschade hårddiskar, digitalminnen och andra media. Det finns i regel goda möjligheter att återställa informationen. Hos oss utförs allt arbete helt i egen regi. Vi har inget sidoavtal med någon annan part vilket annars är vanligt i branschen. Det innebär att vi har 100 % kontroll på hela förloppet och att inga externa kostnader tillkommer.

Vi arbetar under fullständig sekretess och har dessutom en mycket säker förvaring av känslig, kanske sekretessbelagd konfidentiell data. Detta i ett säkerhetsvalv. Även de servrar som temporärt lagrar räddade och återskapade data är placerade i valvet. Dina data är i tryggt förvar hos oss.International Professional Data Recovery Association Professionell medlem av International Professional Data Recovery Association