Technilab Data Recovery

Technilab Data Recovery Information in English

Allmänna råd vid dataförlust

Att plötsligt inte längre komma åt sina data väcker en stor vånda.
Det kan vara flera olika anledningar som är orsak, bl.a. mänskliga misstag, ett virusangrepp, eller att lagringsmediet faktiskt har gått sönder. Oavsett vad som är orsaken kan vi hjälpa dig att återskapa dina viktiga data. För att inte förvärra situationen är det viktigt att i panik inte vidta åtgärder som kan försvåra en räddning.

Vid en misstänkt hårddiskkrasch är det viktigt att reda ut orsaken. Om hårddisken låter onormalt är det absolut säkrast att låta den vara avstängd. Detta för att inte riskera att förvärra eventuella mekaniska skador på hårddiskens lagringsskivor, vilket försämrar möjligheterna till en lyckad räddning.

Öppna inte hårddisken i ett försök att få igång den. Hårddisken är en precisionsenhet som inte under några som helst omständigheter får öppnas i vanlig miljö. Se frågor och svar.

Undvik att använda gör-det-själv-recovery programvaror. Dessa kan skriva över dina filer, ändra på strukturen i filsystemet m.m. Gäller det en hårddisk och den har ett begynnande elektroniskt/fysiskt fel kan detta snabbt förvärras och möjligheterna till en lyckad räddning försämras.

Starta inte checkdisk eller scandisk. En sådan körning på en skadad enhet kan stjälpa i stället för att hjälpa. Tänk på att Windows vid uppstart automatiskt och utan förvarning kan starta checkdisk! Detta gäller även om hårddisken ansluts som andra disk/slav och även externa hårddiskar som ansluts till datorn.

Undvik att använda gör-det-själv-undelete programvaror för att återställa raderade filer. Såvida du inte vet exakt vad det är för problem med ditt lagringsmedia och att du är fullt insatt i hur programmet fungerar.

Du behöver inte chansa och experimentera. Hos oss får du en kostnadsfri och kompetent analys utförd i vårt labb som ger dig klart besked.

Har din dator eller hårddisk redan varit föremål för service med negativt besked?
Vi har räddat både hårddiskar och digitalminnen som varit helt utdömda. Det kostar inget att få ett andra utlåtande från oss.