Reparera & återställa data från NAS hårddisk / Server

NAS – Network Attached Storage är benämningen på lagringsenheter som är anslutna till ett nätverk och nås via detta. Vi arbetar med Data Recovery, återskapning av data, från alla fabrikat och modeller av NAS och övriga nätverksanslutna hårddiskar.
En NAS server består i huvudsak av en intern dator med en nätverskanslutning och en eller flera hårddiskar.

Om NAS-enheten är bestyckad med mer än en hårddisk kan den i regel konfigureras med olika RAID-nivåer. Man väljer antingen utökad säkerhet eller utökad lagringskapacitet.

Övervakning och larm från en felande NAS-enhet:
Många NAS-enheter kan också övervakas och automatiskt larma vid eventuella fel. Eftersom en NAS oftast inte är placerad i direkt anslutning till platsen där användaren eller användarna befinner sig är det bra med övervakningsmöjligheter i händelse av att någon hårddisk kraschar – eller är på väg att krascha. Om NAS-enheten är konfigurerad för datasäkerhet genom t.ex. diskspegling, och allt är rätt konfigurerat skall man kunna byta ut en felande hårddisk utan att drabbas av någon dataförlust.

En NAS-enhet kan larma t.ex. via en ljudlig larmsignal, ett felmeddelande på en display, indikering via kontrollampor eller t.ex. via e-post. Vilka möjligheter som finns varierar med fabrikat och modeller.

Men om olyckan skulle vara framme och din NAS har slutat att fungera och dataförlusten är ett faktum, då kan vi hjälpa till med en dataåterställning.

Exempel på NAS som vi återställer data från:

 • NetGear – ReadyNAS alla modeller.
 • D-Link – DNS320, DNS345 m.fl. modeller
 • LaCie – D2 Network, EDmini, Cloudbox m.fl.
 • Western Digital – My Book World, My Cloud m.fl.
 • Synology – Disk Station, Data Station m.fl.
 • QNAP – TS20, TS121 m.fl.
 • QNAP Enterprise, TS-1279 m.fl.
 • HP P2000 G3 MSA
 • Buffalo – Linktstation m.fl.
 • Seagate – Business Storage, Seagate Central m.fl.
 • Asus – AsusStor
 • Zyxel – NSA310, NSA325 m.fl.

De fel som kan uppstå i en NAS är antingen i dess interna server, i strömförsörjningen eller att det är en hårddisk i den som har gått sönder. Det vanligaste är att en hårddisk är orsaken till felet.

Oavsett vad som har inträffat med din NAS så kan vi sannolikt hjälpa dig. I övrigt gäller samma procedur som räddning hårddisk för hårddisken/ hårddiskarna som sitter i NAS-enheten.