Dataräddning från ransomware och virus

Har du eller er organisation drabbats av ett ransomware – utpressningsvirus? Det sägs att det oftast är omöjligt att återskapa den data som har blivit krypterad och låst av ett utpressningsprogram på annat sätt än att betala lösensumman till de kriminella förövarna.

Det behöver inte vara så. Med våra metoder och den teknik vi använder kan vi i många fall återskapa den data som har krypterats under infektionen. Det gäller även om de s.k. shadow-kopiorna har raderats av viruset, vilket nästan alltid är fallet.

Om du har haft otur och drabbats av en ransomware-attack eller annat virus är det mycket viktigt att du så fort som möjligt helt stänger av och bryter strömmen till den drabbade servern eller datorn och alla andra anslutna enheter i samma nätverk/wifi. Installera heller inga programvaror eller kopiera nya filer till samma enhet som är smittad/drabbad. Alla hårddiskar och andra lagringsenheter måste avbildas på sektornivå och allt arbete måste ske helt skrivskyddat för att inte omintetgöra chanserna till en räddning av innehållet.

Ta kontakt med oss för hjälp – även om du tidigare har fått negativt besked av något annat företag.

Ransomware är programvara med skadlig kod som ofta helt eller delvis krypterar innehållet i en dator/server. I enklare fall utförs bara en låsning utan att filerna har krypterats. Vi arbetar med återställning av data som även helt eller delvis har krypterats efter ransomware-attacker från de flesta typer av Windowsbaserade system såsom:

  • Servrar, både fysiska och virtuella system.
  • Stationära och bärbara datorer
  • Externa hårddiskar och andra typer av externa lagringsmedia.

Ransomware-programvara betecknas med många olika namn. Bland annat:

  • Utpressningsprogram
  • Utpressningsvirus
  • Lösenordsvirus
  • Gisslanprogram

Oavsett namn så är den gemensamma faktorn att offrets filer oftast krypteras och förövaren sedan kräver en stor summa pengar, ofta i Bitcoin eller i något annat anonymt betalsätt för att dekryptera, låsa upp, filerna. Även om man betalar finns det inga som helst garantier för att få filerna upplåsta. Det är verkligen den yttersta sista utvägen att betala dessa kriminella i hopp om få tillbaka sina data.

Se även: https://sv.wikipedia.org/wiki/Ransomware