Dataräddning USB-minne och minneskort

Vi räddar och återställer förlorad data från trasiga USB-minnen och trasiga minneskort. Alla fabrikat och modeller av digitalminnen.

– För raderade filer/bilder, läs mer om återställning av raderade filer

USB-minnen och minneskort
är digitala minnen med olika typer av interface. Digitalminnen är den gemensamma benämningen på elektriskt programmerbara minnen med s.k. flashteknik. Det är minnen som, till skillnad från hårddiskar, är helt utan rörliga delar. En inbyggd processor bildar tillsammans med flashminnet en enhet som logiskt beter sig som t.ex. en hårddisk med ett filsystem. Dessa används vanligen som:

  • USB-minnen (flashminne med ett USB-interface)
  • Minneskort (flashminne med ett interface oftast anpassat för kameror)
  • Solid State Disk (SSD – flashminne med ett hårddiskinterface)

Med benämningen USB-minne avses oftast en s.k. USB-sticka. Det är ett portabelt flashminne med ett USB-interface som gör att flashminnet kan anslutas till en dator eller annan utrustning som kan ansluta en lagringsenhet via en USB-port.

Ett digitalt minneskort är ett flashminne med ett annat typ av interface som är anspassat mestadels för kameror och mobiltelefoner. De vanligaste typerna är SD-minne, MicroSD-minne, xD-minne, CF-minne (Compact Flash) och Memory Stick.

Likväl som hårddiskar kan digitalminnen bli korrupta och innehållet kan bli helt eller delvis oåtkomligt av en eller annan orsak. Det kan också uppstå fysiska-elektroniska fel och vi är ett av mycket få företag, och troligtvis det enda i Sverige, som kan återskapa data från mycket svårt skadade enheter såsom:

  • Trasiga minneskort som inte känns av i någon typ av kortläsare.
  • Trasiga USB-minnen som inte känns av alls när det ansluts till datorn.
  • Digitalminnen med mekaniska skador, t.ex. brytskador och vattenskador.

Reparera ett USB-minne eller reparera ett minneskort temporärt för dataåtkomst gör vi om det föreligger ett ”mindre” rent komponentfel eller fysiskt-mekaniskt fel. För större och mer komplicerade skador använder vi andra mer komplexa metoder.

Oavsett vilket problem som har uppstått med ditt minneskort eller USB-minne har vi stora möjligheter att hjälpa dig att återställa dina förlorade data.

Ofta handlar det om förlorade bilder som skall räddas och återskapas från ett trasigt minneskort eller USB-minne. Vi utför dataräddning på alla typer och fabrikat, exempelvis SanDisk, Corsair, Apacer, Kingston, Transcend, Olympus, Fujifilm, Sony, MicroMemory, Deltaco, Verbatim, Imation, Intel, PNY m.fl.

Minneskort, digitalminnen - några olika modeller

Exempel på digitalminnen. Sådana hanterar vi på komponentnivå. Från totalt oläsbara minneskort, USB-minnen samt SSD-diskar kan vi återskapa data genom åtgärder på krets-komponentnivå, bl.a. genom att arbeta direkt mot dess minneskretsar eller mot dess kretsbanor om minnet inte är utrustat med diskreta komponenter.

Läsning av data från trasigt minneskort

Exempel på arbete vi utför med ett trasigt digitalminne:

Bilden visar ett exempel på en dataräddning av ett trasigt SD-minneskort som är anslutet till vår specialutrustning.

Minneskortet är urmonterat från sitt hölje och som syns på bilden är denna modell inte bestyckad med några diskreta komponenter.

Skyddslacken är borttagen på områdena där de hårfina ledningarna har anslutits direkt till de mycket små kretsbanorna på minneskortet.

Vår egenutvecklade utrustning är ett måste för defekta trasiga minneskort och USB-minnen, där rådatat från dessa, som skall omvandlas till bilder och filer, måste läsas ut med stor precision. Vår utrustning har bl.a. funktioner för att variera och styra spänningsmatningen mot räddningsobjektet med en upplösning på hundradels volt. I många fall är detta helt avgörande för att datat som läses ut skall få tillräckligt bra kvalitet, så att återskapningen skall gå att genomföra.

Men innan rådatat från minneskortet eller USB-minnet kan läsas ut måste ibland anslutningspunkterna för ledningarna kartläggas så att de kan kopplas in rätt! Det kommer ständigt nya varianter, vilket gör att det finns en nästan oöverskådlig mängd med olika modelltyper.

Technilab - analys av minneskort/USB-minne

Här ses en typisk bild på hur det kan se ut hos oss när en uppmätning sker av ett digitalminne.

Bilden visar en skärmdump på signalmönstret vid analys och kartläggning av anslutnings-punkterna för ett digitalminne. Minneskort och USB-minnen kopplas in för analys via våra egenutvecklade testadaptrar.

Den teknik som vi använder för att återställa data från trasiga digitalminnen skiljer sig markant jämfört med de företag som endast använder programvara och enklare hårdvara. Det finns ingen programvara som kan utföra de nödvändiga hårdvaruåtgärderna som krävs för att en dataräddning skall gå att genomföra på ett minneskort eller USB-minne som är elektroniskt eller fysiskt defekt. Och för att kunna arbeta på det sätt som behövs, ja då krävs både utrustning och kunskap. Och det finns hos oss. 

Läs mer:  Om trasiga digitalminnen.

Det förekommer även falska minneskort och USB-minnen