Technilab Data Recovery

Technilab Data Recovery Information in English

Datarekonstruktion CD/DVD och diskett

Optiska media har kommit att användas i allt större omfattning. De används till att lagra bilder, film, säkerhetskopiering m.m. Emellertid kan det ibland uppstå oväntade problem som medför att skivan blir helt eller delvis oläsbar. Orsaken kan bl.a. vara:

Oavsett orsak så finns det mycket goda möjligheter att vi kan hjälpa dig att få tillbaka innehållet. Vi använder specialiserad hårdvara för att kunna återskapa inspelningar och data från skadade och "felbrända" CD/DVD. Med enbart programvara är det i princip omöjligt att återskapa från sådana skador.

Disketter används inte längre i så stor utsträckning pga av dess begränsade lagringskapacitet. En skadad diskett kan bete sig som att den är tom och inte formaterad eller så är det enstaka filer som inte går att läsa. Orsaken kan vara: 

Även här så finns det goda möjligheter att vi kan rekonstruera innehållet. För att inte förvärra en eventuell mekanisk skada är det viktigt disketten inte utsätts för ytterligare påfrestning med upprepade försök att läsa den.