Technilab Data Recovery

Technilab Data Recovery Information in English

Datarekonstruktion - Data Recovery SSD

Vi återställer förlorad data från alla typer och fabrikat på SSD-diskar

En SSD-disk fungerar som en hårddisk, fast helt utan rörliga delar. SSD - Solid State Disk eller Solid State Drive är lagringsenhet som bygger på flashteknik. En processor tillsammans med ett antal NAND-minneskretsar och ett SATA-interface bildar tillsammans en enhet som både ser ut och används som en vanlig hårddisk.

Det finns flera olika benämningar på SSD-diskar. Egentligen tycker vi att det är fel att kalla en sådan enhet för disk då de inte innehåller någon form av diskar/skivor. SSD-minne är en annan benämning.

Trots att det inte finns några rörliga delar så kan en SSD-disk fallera, precis som andra digitalminnen. De är i regel också mycket mer komplexa än de flesta andra typer av digitala minnen. De problem som kan uppstå är elektroniska fel samt fel i dess firmware (styrprogramvara).

Vi arbetar med dataåterställning - datarekonstruktion av förlorad data från alla typer av fel och problem på trasiga SSD-diskar. Liksom för övriga digitalminnen och hårddiskar utför vi arbete ända ner till komponentnivå på dessa enheter.

Reparation och data recovery av alla fabrikat på SSD, bl.a:

Beträffande Intel SSD, se mer här för ett problem som Intels SSD kan drabbas av.

Ungefär så här ser de flesta SSD-diskar ut under skalet:

Inuti en SSD-disk. Processor och minneskretsar


Bilden visar en trasig SSD-disk som har öppnats i vårt labb för analys. I bakgrunden skymtar en mätprobe.

SSD'n är bestyckad med en processor/kontroller och 16 st NAND-minneskretsar. Det sitter 8 st minneskretsar på varje sida av kretskortet.

Övriga kretsar utgörs i huvudsak av spännings-omvandlare, buffertminne och filterkomponenter.


Vi har stor erfarenhet av datarekonstruktion/dataräddning av SSD.
Med vår teknik kan vi återställa data från många olika typer av problem.