Technilab Data Recovery

Technilab Data Recovery Information in English

Frågor och svar

Vad menar ni med sidoavtal?
Vi är ett svenskt dataräddningsföretag som utför alla delar av ett uppdrag helt i egen regi. För att kunna göra detta krävs ett ESD-skyddat labb med utrustning och kompetens för felsökning och demontering/montering av elektroniska SMD-komponenter. Dessutom krävs en renrumsmiljö tillsammans med specialutrustning för att klara mekaniska operationer inuti en hårddisk.

De dataräddningsföretag som inte kan utföra uppdragen i egen regi tecknar i stället avtal med något annat företag som kan utföra dessa tjänster när uppdraget så kräver. Det är detta som vi kallar för sidoavtal.

De uppdrag som kan gå att klara utan speciell utrustning är enklare skador av rent logisk karaktär, där en hårddisk eller digitalminne inte har några elektroniska och/eller fysiska skador eller problem med dess interna styrprogram.

Om företaget du anlitar endast är rustat för att klara enklare fel riskerar du dessutom att få ett negativt besked om de inte kan fullfölja en svårare räddning p.g.a. avsaknad av nödvändig utrustning och kunskap. Felaktigt utförda räddningsförsök på en defekt hårddisk kan avsevärt förvärra skadorna och därmed möjligheterna till en lyckad åtgärd. Se upp för obehagliga överraskningar.

Varför renrum och ESD-skydd?
Om hårddisken behöver öppnas måste detta ske i en kontrollerad partikelfri miljö. Detta för att diskens skivor och skriv/läshuvuden inte ska skadas allvarligt och försvåra eller omöjliggöra en räddning. Den renrumsstandard som tillämpas är ISO-5 (klass 100 enl. US federal standard 209E), vilket också är den miljö som hårddiskarna tillverkas i. Luftens partikelnivå i vår anläggning kontrollmäts regelbundet.

Ett dataräddningslabb som utför reparationer på hårddiskar och andra elektroniska lagringsmedia ska vara utrustat med ESD-skyddade arbetsbänkar och golv. För att inte orsaka ESD-skador på t.ex. styrkortet till en hårddisk är rätt utrustning och hantering av största vikt. Dessutom, inuti hårddisken finns bl.a. läs- och skrivhuvudena och dess förförstärkare. Dessa är extremt känsliga mot statisk elektricitet. En ESD-skyddad renrumsmiljö krävs m.a.o. för att inte riskera att följdskador uppstår under räddningsarbetets gång.

Vad är det för specialutrustning ni använder?
Ett exempel på den specialutrustning vi använder är vårt egenutvecklade system för skivtransplantation, s.k. "platter swap" i hårddiskar. På senare tid har viss liknande utrustning för detta ändamål blivit kommersiellt tillgänglig från några enstaka tillverkare. Men inget av dessa uppfyller våra krav på precision och funktionalitet. Vi har utfört komplicerade skivtransplantationer sedan lång tid tillbaka. Det har gett erfarenhet och kunskap om hur ett sådant system måste vara designat.

För en hårddisk som har ett skadat spindellager, t.ex. pga den har tippat eller fallit till golvet, måste ofta skivorna/skivstacken överföras till en s.k. donator-komponent. Toleranserna är extremt små, och en mycket exakt precision krävs för att en dataräddning skall gå att genomföra.

Vi använder även egenutvecklad specialutrustning för digitalminnen såsom USB-minnen och minneskort.

Kan jag använda hårddisken efter en datarekonstruktion?
Sannolikt inte, men det beror på vilken åtgärd som vi har gjort. En reparerad hårddisk är oftast instabil och oanvändbar/oåtkomlig för normal användning. Vi reparerar bara för ändamålet att kunna återskapa dess innehåll. Har det endast varit en logisk skada och det är helt klarlagt att orsaken till denna inte har varit ett hårdvarufel så går det att fortsätta att använda den.

Min hårddisk är spärrad med ett lösenord jag har glömt. Kan ni hjälpa?
Ja, i de allra flesta fall kan vi låsa upp den.

Måste jag använda en antistatpåse när jag skickar min hårddisk?
Om du inte vill riskera att hårddisken skall få mer skador än den redan har och därmed tvingar oss att ta ut en större kostnad så är svaret otvivelaktigt - JA!

Det råder tyvärr en väldigt stor okunskap om de skador en bristfällig ESD-hantering kan åstadkomma. Detta orsakar tyvärr många onödiga skador.

En metalliserad påse bör helst användas och inte en rosa/röd påse, då dessa endast är av s.k. lågladdande typ.

Vi kan skicka en antistatpåse till dig om du inte har möjlighet att få tag på någon själv. Det går bra med en begagnad påse. Nya hårddiskar kommer alltid i en ESD-säker förpackning.

Naturligtvis är det också viktigt att hårddisken monteras ur datorn på rätt sätt.
Se anvisning här.

Kan jag lämna/skicka in hela datorn till er?
Känner du dig osäker med att montera ur hårddisken själv så går detta naturligtvis bra. Tänk på att fraktkostnaden blir större. Vi tar också en extra hanterings/serviceavgift. Se sidorna med prisinformationen.

Hur kommer det sig att priserna varierar så mycket? Varför kan jag inte få ett fast pris innan jag skickar in hårddisken?
Vi skulle gärna presentera en fast prislista. Men det är dessvärre inte möjligt. Skadorna är olika från gång till gång, även om det är samma modell av hårddisk. Det kan handla om lättare eller svårare logiska skador, kanske i kombination med mediaskador, skadade eller inte skadade skriv- och läshuvuden, kanske problem med hårddiskens spindellagring. Det kan vara olika grad av problem med hårddiskens styrprogramvara, hårddiskens egna interna programvara som bl.a. sköter styrningen av motor och läshuvuden, kommunikationen mot datorn mm. Ibland är det problem med elektroniken på styrkortet osv.

Som du säkert förstår kan vi inte, av ovan anledning erbjuda en fast prislista. Men eftersom vi är ett fullutrustat eget labb gör vi en kostnadsfri undersökning-/analys av din hårddisk. När den är klar levererar vi en rapport tillsammans med en prisuppgift som du får ta ställning till. Väljer du då att avbryta betalar du ingenting, förutom returfrakten om du vill ha hårddisken återsänd till dig.

Får jag kopiera och använda/återge material från er hemsida?
Material från vår hemsida får endast återges på annan plats efter ett utryckligt skriftligt medgivande från oss.

Det förekommer att andra företag kopierar utvalda delar av text från våra dokument och vår hemsida, och sedan använder detta i sin egen verksamhet med små förändringar. Det är beklagligt när sådant inträffar och om rättsliga åtgärder skall behöva vidtas för att skydda våra rättigheter.

Vad de inte kan kopiera är vår kunskap, våra metoder och teknik, vårt labb och tekniska utrustning.

Det dyker upp allt fler företag, som sannolikt utan tillräcklig kunskap och utrustning, driver sin verksamhet genom att försöka ha en förtroendeingivande fasad. Dessa "skrivbordsföretags" "labb" består antagligen inte av mycket mer än någon/några datorer med enklare programvaror. Ett sådant företag kanske klarar lättare uppdrag med enklare fel. Men säkerheten och slutresultatet kan bli mycket dåligt.

Vad är IPDRA för något?
IPDRA, International Professional Data Recovery Association, är en organisation som bildades för att du som kund skall få möjlighet att försäkra dig om att företaget du anlitar verkligen är ett professionellt dataräddningsföretag, med relevant kunnande och erfarenhet inom det område som verksamheten bedrivs. Vi är det enda företaget i Skandinavien som ansökt och beviljats medlemskap med nivån Professional.