Technilab Data Recovery

Technilab Data Recovery Information in English

Prisinformation för privatkunder


Datarekonstruktion CD-DVD - privatkund och ideell förening: 

Efter utförd undersökning lämnar vi, normalt inom 24 timmar, en offert på totalkostnaden för räddningen som du måste godkänna innan vi går vidare. Prisbilden är ungefär:

Räddning CD400 - 1 500,-(inkl. moms)
Räddning DVD640 - 2 800,-(inkl. moms)


Tidsåtgången för uppdraget
beror på vilken typ av skada det är. I de flesta fall är uppdraget slutfört inom 1-5 dagar.

Rekonstruerade data kan levereras på CD/DVD, på ett USB-minne eller via Internet om datamängden inte överstiger ca 100 GB. Kostnad för nytt digitalminne tillkommer.

Prisuppgifterna är efter avdragen rabatt för privatperson och inklusive moms.