Technilab Data Recovery

Technilab Data Recovery Information in English

Prisinformation för företagskunder


Datarekonstruktion CD-DVD företagskund: 

Efter utförd undersökning lämnar vi, normalt inom 24 timmar, en offert på totalkostnaden för räddningen som du måste godkänna innan vi går vidare. Prisbilden är ungefär:

Räddning CD750 - 2 500,- 
Räddning DVD850 - 3 800,-


Tidsåtgången för uppdraget
beror på vilken typ av skada det är. I de flesta fall är uppdraget slutfört inom 1-5 dagar.

Rekonstruerade data kan levereras på ett USB-minne, CD/DVD eller via Internet om datamängden inte överstiger ca 100 GB. Kostnad för nytt digitalminne tillkommer.

Samtliga prisuppgifter är exkl. moms