Technilab Data Recovery

Technilab Data Recovery Information in English

Prisinformation för företagskunder


Datarekonstruktion diskett - företagskund: 

Efter utförd undersökning lämnar vi, normalt inom 24 timmar, en offert på totalkostnaden för räddningen som du måste godkänna innan vi går vidare. Prisbilden är ungefär:

Diskett PC800 - 1 800:-PC formaterad diskett
Diskett övr.1 200 - 2 400:-Annat filsystem


Tidsåtgången för uppdraget
beror på vilken typ av skada det är. I de flesta fall är uppdraget slutfört inom 1-5 dagar.

Rekonstruerade data kan levereras på antingen ett USB-minne eller också via Internet.

Samtliga prisuppgifter är exkl. moms