Technilab Data Recovery

Technilab Data Recovery Information in English

Prisinformation för privatkunder


Dataräddning hårddisk - privatkund och ideell förening:

Efter utförd undersökning lämnar vi, normalt inom 5 arbetsdagar, en offert på totalkostnaden för räddningen som du måste godkänna innan vi går vidare. Eftersom varje enskilt uppdrag är av olika karaktär går det tyvärr inte att lämna någon exakt prisuppgift innan undersökningen är klar. Prisbilden är ungefär:

Logiska fel850 - 5 400:-
Fel i styrprogram2 600 - 6 000:-
Elektroniskt fel3 750 - 6 750:-
Fel som kräver renrum5 900 - 11 200:-

Exemplen avser en totalkostnad för resp. fel. Vid exempelvis ett elektroniskt fel ingår nödvändiga efterföljande åtgärder i priset.

Kostnaden för räddning av data från en hårddisk där innehållet inte går att komma åt p.g.a. att filsystemet har skadats måttligt blir mestadels i det lägre prisskiktet. Vid mer komplicerade fel ökar kostnaden. 

Tidsåtgången för uppdraget beror på vilken typ av skada hårddisken har. I de flesta fall är uppdraget slutfört inom några dagar.

Kostnad för leveransmedia, USB-minne, hårddisk etc. tillkommer.

Hämtning via Internet är kostnadsfritt. Max datamängd via internet är ca 100 GB.

Prisuppgifterna är efter avdragen rabatt för privatperson och inklusive moms.