Technilab Data Recovery

Technilab Data Recovery Information in English

Prisinformation för privatkunder


Datarekonstruktion Server/RAID - privatkund och ideell förening:

Efter utförd undersökning lämnar vi, normalt inom 5 arbetsdagar, en offert på totalkostnaden för räddningen som du måste godkänna innan vi går vidare. En rekonstruktion av en RAID-konfigurering är mer komplicerad än att rekonstruera en enda hårddisk. Felets art påverkar hur mycket följdarbete det blir med återstående rekonstruktion av hela den s.k. arrayen (setet). Prisbilden är ungefär:

Rekonstruktion av RAID-set2 500 - 6 750:-(samtliga diskar)
- Gäller hela RAID-setet.
Fel i styrprogram2 600 - 6 000:-(per disk)
Elektroniskt fel3 750 - 6 750:-(per disk)
Fel som kräver åtgärd i renrum5 900 - 11 200:-(per disk)

Tidsåtgången för uppdraget beror på vilken typ av skada det är. I de flesta fall är uppdraget slutfört inom 5-7 arbetsdagar.

Prisuppgifterna är efter avdragen rabatt för privatperson och inklusive moms.

Hämtning via Internet är kostnadsfritt. Max datamängd via internet är ca 100 GB.

Prisuppgifterna är efter avdragen rabatt för privatperson och inklusive moms.