Technilab Data Recovery

Technilab Data Recovery Information in English

Prisinformation för företagskunder


Datarekonstruktion Server/RAID - företagskund:

Efter utförd undersökning lämnar vi, normalt inom 24 timmar, en offert på totalkostnaden för räddningen som du måste godkänna innan vi går vidare. En rekonstruktion av en RAID-konfigurering är mer komplicerad än att rekonstruera en enda hårddisk. Felets art påverkar hur mycket följdarbete det blir med återstående rekonstruktion av hela den s.k. arrayen (setet). Prisbilden är ungefär:

Rekonstruktion av RAID-set4 500 - 9 000:-samtliga diskar
-Gäller hela RAID-setet
Fel i styrprogram3 500 - 8 000:-per disk
Elektroniskt fel 5 000 - 9 000:-per disk
Fel som kräver renrum9 000 - 15 000:-per disk

Tidsåtgången för uppdraget beror på vilken typ av skada det är. I de flesta fall är uppdraget slutfört inom 4-5 dagar.

Kostnad för leveransmedia, USB-minne, hårddisk etc. tillkommer.

Hämtning via Internet är kostnadsfritt. Max datamängd via internet är ca 100 GB.

Samtliga prisuppgifter är exkl. moms