Säkerhetskopiering och backupprogramvara

För att förhindra en dataförlust är det mycket viktigt att kontinuerligt säkerhetskopiera all viktigt data som inte får förloras.
Det kan gälla arbetsfiler, bilder, databaser etc.

Vi vet att det är många som lever i en falsk trygghet i tron om att all värdefull data är tryggt säkerhetskopierad.
Ofta handlar det om att dokument och bilder har sparats till en extern hårddisk eller ett USB-minne. Originalfilerna har sedan tagits bort från hårddisken i datorn eller från minneskortet i kameran. Enda platsen som filerna finns på är nu den externa hårddisken.

Scenario: Efter en tid så tas den externa backuphårddisken fram för att titta på bilder eller ta fram arbetsdokument. Och den fasansfulla upptäckten görs att hårddisken inte längre fungerar.

I det här läget kontaktar man oss på Technilab för hjälp. Det är just det här vi arbetar med, att återställa förlorad data från defekta hårddiskar och digitalminnen.

Det enda sättet att skydda sig från en dataförlust är att säkerhetskopiera. En regelbunden backup skyddar inte bara från förlorade filer, utan även från virus, ransomware och överskrivna dokument, om backupen har gjorts på rätt sätt.

Hur gör jag för att säkerhetskopiera?

Enklaste formen är att helt enkelt kopiera filerna till en eller flera andra datalagringsplatser. Det kan vara en NAS-enhet, extern hårddisk eller ett USB-minne. Observera att det inte räcker med att filerna finns på en enda plats. Filerna måste finnas på ytterligare minst en annan plats i det fall att det uppstår problem med NAS-enheten eller den den externa hårddisken. När det gäller manuell kopiering kan det vara besvärligt att hålla reda på vad som är säkerhetskopierat. Det är lätt att missa något.

Vad vi i stället föreslår är en kontinuerlig automatisk backup. Filerna säkerhetskopieras varje dag, helt automatiskt. Det kan se ut enligt nedan:

  • Dag 1: Alla filer säkerhetskopieras till både en hårddisk och en plats på en molntjänst
  • Dag 2: Alla förändrade och nya filer kopieras.
  • Dag 3: Alla förändrade och nya filer kopieras på nytt. Nu finns det tre versioner av filerna.
  • Dag 4: Som dag 3. Processen fortsätter varje dag. Till slut finns det många versioner. Filer som är daterade långt tillbaka i tiden kan återställas.

All data som säkerhetskopieras bör dessutom krypteras för att göra det omöjligt för en annan part att få åtkomst till dina filer – oavsett var de är lagrade.

Som väl är finns det backupprogramvara att tillgå. Programvara som kan utföra avancerad säkerhetskopiering på ett tillförlitligt, enkelt och säkert sätt. Och detta till en mycket låg kostnad, eller t.o.m. helt utan kostnad.

CloudBacko är ett exempel på en snabb och effektiv backupprogramvara. Den finns med ett antal olika moduler som klarar allt från enklare säkerhetskopiering till avancerad serverbackup med stöd för virtuella maskiner. Säkerhetskopiering kan göras till eget lokalt nätverk, externa hårddiskar och till olika molntjänster. När det gäller backup till molnet finns det ett brett stöd för många olika aktörer såsom Google Drive, Google Cloud Storage, Microsoft OneDrive, Microsoft Azure, Dropbox m.fl. Dessutom kan flera destinationer kombineras.

Se mer på CloudBackos hemsida för detaljerad information och nedladdning. Alla betalversioner kan utvärderas fritt i 30 dagar.

Vi kan erbjuda CloudBacko till ett reducerat pris om du är eller har varit kund till oss som vi har utfört en dataräddningstjänst åt. Kontakta oss för mer information och beställning.