Kraschad Maxtor hårddisk

I vårt fullutrustade ESD-skyddade labb utför vi åtgärder på komponentnivå och återskapar data från alla typer av trasiga och kraschade Maxtor hårddiskar. Det gäller interna och externa hårddiskar, inkl. NAS baserade modeller med dess speciella filsystem. Vi arbetar även med alla andra fabrikat.

Vad kan det vara för orsak till att min Maxtor hårddisk har kraschat?
Maxtor tillverkar både interna och externa hårddiskar. Orsaken till att de kan krascha och plötsligt fallera är den samma som för hårddiskar av annat fabrikat. Alla hårddiskar har dessutom en begränsad livslängd. Har hårddisken varit i drift under för hög temperatur, under lång tid, kan detta vara en del av orsaken. Det förkortar livslängden.

En extern hårddisk som har fått en stöt eller fallit under drift får ofta skador som leder till en hårddiskkrasch. Det gäller både nya och äldre hårddiskar. Det är klokt att låta en hårddisk som utsatts för detta vara avstängd. Då förhindrar du att skadorna förvärras. En återställning av data från den här typen av skador kräver expertis och ett fullutrustad labb med specialutrustning. Vi ser en ökande trend med uppdrag från kunder som använder externa hårddiskar som backup. 

En hårddisk som suttit internt monterad i en dator är oftast inte drabbad av den här typen av ”fallskador”. För hög temperatur är dock inte ovanligt i många stationära datorer.

Problem med strömförsörjningen kan vara en annan orsak till att hårddisken har kraschat. Även kortvariga strömavbrott där det ”blinkar till” kan orsaka ett haveri. Detta är inte specifikt för hårddiskar från Maxtor, utan det gäller alla fabrikat.

Problem med hårddiskens firmware –  dess egna interna styrprogramvara, är också ett relativt vanligt fel på bl a Maxtors hårddiskar. Ett sådan fel kan yttra sig som att hårddisken inte identifieras alls av datorns BIOS, eller så identifieras den med sitt fabriks-alias i stället för rätt modellbeteckning. Det kan t ex vara Maxtor N40P, Athena, Ares64, Calypso, Proxima, Nike, Gala, Rigel, Grizzly, Sabre, Vulcan .. för att nämna några. Den största delen av styrprogramvaran lagras på hårddiskens skivor. En liten del av programvaran lagras på själva styrkortetet, i ett s.k. flashminne och- eller direkt i hårddiskens processor. 

Numera ägs Maxtor av Seagate
Maxtor är en välrenommerad tillverkare som också har många egna patent på detaljer i hårddiskarna. De har tillverkat hårddiskar sedan början av 1980-talet. Flera andra aktörer använder Maxtors hårddiskar i sina externa hårddiskmodeller. De använder förstås sina egna diskar i de egna produkterna. Seagates köp av Maxtor har emellertid lett till vissa förändringar, men maxtor säljs fortvarande under eget varumärke. Vi återställer förlorade data från dessa, oavsett varumärke.

Är Maxtor en bra hårddisk?
Vi anser att kvalitén på Maxtor är bra. De fallerar inte mer än andra fabrikat. När de gäller externa hårddiskar kan en del modeller, liksom andra fabrikat, få en förhöjd driftstemperatur. Det gäller särskilt modeller med 2 hårddiskar i samma kabinett.  

Se mer här för information om vårt arbete med att rädda hårddisk.