Falska minneskort och USB-minnen

Vi ser en ökande mängd av förfalskade minneskort och USB-minnen. Tillverkarna av de falska digitalminnena blir allt mer sofistikerade i sina metoder att lura köparna.

Innan vi fortsätter vill vi klargöra att det inte är märkestillverkarna som själva producerar falska digitalminnen. Det är andra ljusskygga företag.

Vad är då ett förfalskat minneskort/USB-minne?
Det är ett minneskort eller USB-minne med en förfalskad lagringskapacitet. Ett exempel på ett sådant kan t.ex. vara ett vanligt 16 GB SD-minneskort som används i en kamera. Det står 16 GB på minneskortet och även på dess förpackning. Men den verkliga lagringskapaciteten är kanske bara 8 GB. Kameran tror att det är 16 GB eftersom minneskortet rapporterar detta. Vanligen fungerar ett sådant minneskort normalt och felfritt ända tills den verkliga gränsen nås.

Vad som händer när den verkliga lagringskapaciteten har nåtts varierar:

  • Innehållet blir korrupt eftersom minnet börjar skriva över sig självt.
  • Minnet slutar helt plötsligt att fungera. Ingen åtkomst alls.
  • Allt verkar till synes fungera normalt, men minnet simulerar att det sparar.

Att det verkligen i en del fall förhåller sig om falska digitalminnen råder det ingen som helst tvekan om. Det bekräftas bl.a. genom att vi kan fastställa den faktiska lagringskapaciteten på själva minneskretsen i minneskortet eller USB-minnet, samt att dess processor och filsystem är programmerade till den falska kapaciteten. En kamera eller dator har därmed ingen chans att kunna avgöra att det är ett falskt digitalminne som är installerat.

Förfalskningarna är ofta skickligt gjorda. Det kan vara kopior på kända fabrikat och det går mestadels inte att se något på utsidan.

De falska minneskorten och USB-minnena har blivit mer avancerade än tidigare. Tillverkarna kan programmera dem på ett än mer bedrägligt sätt. Följande exempel beskriver ett falskt 64 GB MicroSD minneskort som vi fick in för räddning:

Ägaren hade tagit massor med bilder och film. Inga felmeddelanden. Det var vid granskning av bilderna och filmen som det upptäcktes att det inte gick att öppna de senast tagna bilderna. Det visade sig att allting upp till 7 GB från minneskortet gick att läsa ut. Men allt ovanför 7 GB var helt tomt på sektornivå. Med andra ord – det fanns ingen data att utföra någon återskapning ifrån.

Resultatet av vår tekniska analys är skrämmande. Minneskortet simulerade skrivning till alla sektorer som låg över 7 GB samtidigt som de sektorer som ligger under 7 GB-nivån uppdaterades korrekt. Vad innebär detta i praktiken? Jo, när en bild tas så ser allting normalt ut. Kameran verkar spara bilden, och bilden kommer med i filförteckningen i kameran. Även om det tas flera hundra bilder så ser det ut som att allt fungerar som det skall. Men i själva verket lagras ingen av dessa bilder till minnekortet!

Det här minneskortet sparade alltså bilder och filmsekvenser korrekt tills gränsen på 7 GB nåddes. Men till skillnad mot de äldre typerna av förfalskade minneskort dog det inte eller blev korrupt. Det fortsatte i stället att simulera att det sparade. Minneskortets verkliga lagringskapacitet var strax under 8 GB.

Vid en radering eller omformatering av minneskortet kommer proceduren att upprepas igen.

Det är svårt att upptäcka problemet innan skadad är skedd. Man knäpper bild efter bild och är helt omedveten om att inget sparas. Kameran tror ju att den sparar!

Vi kan i regel återställa filer, bilder och film från falska minneskort och USB-minnen som har slutat att fungera. Men de data som aldrig har blivit skrivit till minneskortet eller USB-minnet är oåterkalleligt borta.

Exempel på ett förfalskat minneskort. Bilden visar ett exempel på ett 32 GB förfalskat minneskort som vi har demonterat. Minneskretsen, den svarta på bilden, är på 4 GB och beteckningen är bortslipad av fabrikanten. Men med vår utrustning kan vi enkelt kontrollera vad det är för typ av minneskrets.

Förfalskat minneskort

Så vad kan man göra? De falska digitalminnena tillverkas sannolikt mest i Asien. De säljs i mindre nogräknade affärer samt på internationella auktionssajter. Ibland är återförsäljarna inte ens medvetna om de har köpt in fejkade produkter.

  • Köp endast digitalminnen hos etablerade återförsäljare
  • Undvik att köpa när du är på semester i Asien.
  • Se upp för digitalminnen som har ett extremt lågt pris.

Får du syn på ett SDHC minneskort på 64 GB är det med stor sannolikhet en förfalskning. Det skall nämligen inte finnas sådana. SD-minneskort som är större än 32 GB har beteckningen SDXC pga. de licensrättigheter som gäller. Det gäller både SD och MicroSD minneskort.

Ser vi till den totala mängden digitalminnen som används är det trots allt en mycket liten del av dessa som är förfalskningar. Risken för att man skall råka ut för ett sådant i en vanlig butik här hemma är inte så stor.

Digitalminnen med tveksam kvalitet:
Förutom direkt förfalskade digitalminnen förekommer det minneskort och USB-minnen i större omfattning som är bestyckade med minneskretsar av andrahandskvalitet. Det kan t.ex. vara en krets som från början är på 8 GB, men som bantas ner till 4 GB pga. av kvalitetsproblem. Sådana kretsar används mestadels i t.ex. billiga reklamminnen som inte har någon namngiven tillverkare.

Observera att de här digitalminnena inte har någon fejkad lagringskapacitet och är inga förfalskningar, men är av sämre kvalitet. Den typen av minnen är något som vi ofta får återställa förlorad data från, eftersom de fallerar i större omfattning än andra.

Det är bra att ofta säkerhetskopiera filer och bilder som man inte vill riskera att bli av med.

Läs mer: Räddning av förlorad data från trasiga digitalminnen
Läs mer: Trasiga digitalminnen och dess rådata