Western Digital hårddiskkrasch

Western Digitals hårddiskar är mycket vanliga och används av många olika datortillverkare. I vårt fullutrustade labb utför vi reparation och räddning av data från samtliga modeller, både externa och interna.

Exempel på externa hårddiskmodeller som vi räddar data från:

 • WD Elements, WD Elements Portable, WD Elements Desktop
 • WD My Passport, WD My Passport Ultra, WD My Passport för MAC
 • WD My Book, WD My Book för MAC, WD My Book Duo, WD My Book Pro

Exempel på interna hårddiskmodeller som vi återskapar data från. De återfinns både i datorer och i externa kabinett:

 • WD Caviar Green, WD Caviar Blue, WD Caviar Black
 • WD Green, WD Blue, WD Black, WD Red
 • WD10EARS, WD10EARX, WD10EADS, WD10EAVS, WD10EVVS
 • WD15EARS, WD15EARX, WD15EADS, WD15EAVS, WD15EVVS
 • WD20EARS, WD20EARX, WD20EADS, WD20EAVS, WD20EVVS
 • WD30EFRX, WD30EZRX, WD30EZRZ
 • WD2500AAKS, WD2500AAJS, WD2500AAJB, WD2500AAKB, WD2500AVJS
 • WD3200AAKS, WD3200AAJS, WD3200AAJB, WD3200AAKB, WD3200AVBS
 • WD5000AAKS, WD5000AAJS, WD5000AAJB, WD5000AAKB, WD5000AACS

Några exempel på WD Scorpio serien, avsedda för mobila enheter:

 • WD800BEVE, WD800BEVS, WD800BEVT, WD800BJKT
 • WD1200BEVE, WD1200BEVS, WD1200BEVT, WD1200BJKT
 • WD1600BEVE, WD1600BEVS, WD1600BEVT, WD1600BJKT
 • WD2500BEVE, WD2500BEVS, WD2500BEVT, WD2500BJKT
 • WD5000Bxxx (2,5″ hårddiskar med hela 500GB kapacitet)

Bland de äldre modellerna återfinns bl.a. WD200, WD400, WD800, WD1000, WD1600, WD2500, WD5000, Raptor och VelociRaptor series.

Western Digital har ett stort antal modeller. Bland de externa hårddiskarna finns bl a WD Elements och My Book serien med USB och/eller eSATA anslutning. My Book finns även i olika varianter för nätverksanslutning. För portabelt bruk finns modellserien WD My Passport och WD Elements Portable.

Vi ser ett ökande antal hårddiskkrascher på de externa modellerna p.g.a. de har tippat eller fallit till golvet. Inte sällan uppstår det skador med kraschade läs- och skrivhuvuden samt mediaskador, skador på hårddiskens lagringsskivor, när olyckan är framme. Om din hårddisk har havererat för den varit utsatt för en stöt är det mycket viktigt att den inte startas upp ytterligare, om den innehåller data som måste räddas.

Felsymptomen på en kraschad Western Digital skiljer sig inte nämnvärt från andra fabrikat. Hårddisken kan exempelvis vara behäftad med problem i dess styrprogramvara som orsakar att den inte längre går att komma åt, men ändå låter normalt. Detta problem uppstår i regel i kombination med att hårddiskens eget ”räddningssystem” för omallokering av skadade sektorer har fallerat. Skadade sektorer kan uppstå av olika anledningar, exempelvis om det har lossat partiklar i hårddisken eller så kan något läshuvud blivit försvagat. De lite äldre hårddiskarna har emellanåt problem med elektroniken på styrkortet.

Är Western Digitals hårddiskar pålitliga?
Ja, det är vår uppfattning. Men som för alla hårddiskar är de ömtåliga och tål inte stötar och slag. Om din hårddisk är extern och den exempelvis skulle tippa på bordet uppstår det omgående skador! Om hårddisken fortvarande fungerar efter en sådan händelse rekommenderas att en backup omedelbart görs. Om hårddisken visar minsta antydan till läsproblem måste den stängas av för att inte riskera att mycket omfattande skador uppstår. Kontakta oss för råd innan du gör något annat.

Vi arbetar även med alla andra hårddisksfabrikat.

Se mer här för information om vårt arbete med att rädda hårddisk.