Rädda & återställa trasig kraschad hårddisk

Vi är ett specialistföretag som kan reparera, rädda och återställa förlorad data från din trasiga hårddisk.

När en hårddiskkrasch har inträffat avses det att dess läs- och skrivhuvuden har kraschat mot lagringsskivorna i hårddisken. Det är i regel en allvarlig skada.

Men orsaken till att det inte längre går att komma åt innehållet i en hårddisk kan vara en annan. En hårddisk som plötsligt inte fungerar behöver nödvändigtvis inte ha råkat för en sådan hårddiskkrasch. Det finns andra orsaker och typer av fel som kan ha uppstått. Att det inte går att komma åt datat kan bl.a. bero på mänskliga misstag, ett virusangrepp eller att den har gått sönder på ett annat sätt, t.ex. genom att det har uppstått störningar i strömförsörjningen till den. 

Den kan också fått stryk mekaniskt. Och då handlar det allt som oftast om en hårddiskkrasch som beskrivs ovan. Särskilt utsatta för mekanisk åverkan är externa hårddiskar. De faller till golvet eller tippar på bordet. Hårddiskar i bärbara datorer, laptops, är också utsatta eftersom datorn ofta flyttas under drift. För hög temperatur under lång tid är också en anledning till att en hårddisk kan krascha i förtid.

Oavsett orsak finns det ändå goda möjligheter att vi kan reparera och återställa din hårddisk och rädda dina viktiga data/filer.

Vi arbetar med, och utför återställning av data från samtliga fabrikat av trasiga hårddiskar, exempelvis Seagate, Maxtor, LaCie, Western Digital, HP, Samsung, Hitachi, IBM, Fujitsu, Toshiba, Quantum, Dell, iomega m.fl.

Riskera inte att förvärra eventuella fysiska skador: Om din hårddisk ger ifrån sig ett klickande eller annat onormalt ljud, eller att det är känt att den har utsatts för en stöt/slag, är det mycket viktigt att den stängs av och inte startas igen p.g.a. risken för allvarliga mediaskador, mekaniska skador på hårddiskens lagringsskivor. Det kan också vara skador som inte ger ett direkt hörbart oljud men som förvärras vid fortsatt drift.

Trasig hårddisk med en defekt läs- och skrivhuvudstack.

På bilden från vårt labb ses ett exempel på hur det kan se ut med skadade läs- och skrivhuvuden i en trasig hårddisk. Denna modell är utrustad med 6 st. läs- och skrivhuvuden. Samtliga har böjts ifrån sin infästning. Skadan är orsakad av att den har utsatts för en stöt/slag.  Vid en sådan händelse uppstår det alltid skador på dess skivor. Om en hårddisk med denna typ av skador startas ytterligare kommer skadorna att förvärras sekundsnabbt. 

Bilden visar en kraschad hårddisk där man tydligt kan se skadorna. Men många av de allvarliga skador som kan uppstå i en hårddisks interna komponenter syns inte med blotta ögat. Det är långt ifrån alltid som läshuvudena böjs på det sätt som syns på bilden. Det kan i stället t.ex. handla om kraschade läs- och skrivhuvuden som har tappat sin ”flyghöjd” p.g.a. att de små luftkanalerna i läshuvudena har blivit igensatta med partiklar. Det är minst lika allvarligt. I ett sådant fall kommer läshuvudena att slipa av ytan på skivorna. Är det ett av läshuvudena som inledningsvis har kraschat kommer det snabbt att sprida sig till de andra p.g.a. partikeldammet som blåser runt. Partiklar uppstår när hårddiskens skivor kommer i mekanisk kontakt med andra ingående komponenter. Är det riktigt illa syns partikeldammet utan förstoring och dess luftfilter har då i regel färgats svart. Även mikroskopiska skador kan vara förödande.

Vi är ett specialistföretag som har utvecklat – och använder en speciell teknik och unik utrustning i vårt arbete med att återställa och rädda data från alla slags skador och problem från en trasig hårddisk. Vi arbetar på komponentnivå och kan bl.a. återskapa från en hårddisks individuella skivor/lagringssidor när detta krävs.

När data skall återställas från en hårddisk med mekaniska skador innefattar det även att hårddiskens styrsystem måste programmeras om för att resultatet skall bli så bra som möjligt. Och i många fall är en återställning av data helt omöjlig att genomföra om inte detta kan göras. Hos oss finns all den kompetens och utrustning som möjliggör en sådan återställning.

Om din hårddisk har utsatts för en stöt/slag är det viktigt att vi får reda på det. I ett sådant fall kommer den att öppnas i vår renluftsanläggning redan under den första delen av undersökningen. Detta för att inte riskera att förvärra en redan allvarlig skada. I vårt beställningsformulär finns en särskild kryssruta som skall markeras om detta har hänt.

När en trasig hårddisk kommer till vårt labb sker i korthet följande:

En noggrann inledande felsökning, där det fastställs vilken typ av fel/skador som den kan vara behäftad med. Det kan exempelvis vara:

  1. Logiskt fel (skador i filsystemet). En sådan hårddisk kan verka fungera normalt, men det går inte att komma åt några data.
  2. Fel i hårddiskens interna styrprogramvara.
  3. Elektroniskt fel där en eller flera komponenter på styrkortet eller eventuellt läs/skrivhuvudenas förförstärkare, som sitter inuti hårddisken, har fallerat.
  4. Mekaniskt fel där t.ex. läs/skrivhuvudena eller spindelmotorn har fallerat.

I samtliga fall förutom utom pos. 1 krävs elektronisk/fysisk reparation för att innehållet skall kunna räddas. Fel enl. pos. 4 är ofta förenat med mediaskador, skador på dess lagringsskivor.

Åtgärd efter felsökning: Nödvändig reparation av hårddisk med efterföljande åtgärder utförs. När detta är klart och data går att komma åt görs en exakt avbildning, s.k. kloning, av hårddisken för vidare åtgärd. Se slutfas.

Slutfas: Data testas för åtkomst och logiska fel åtgärdas. Innehållet extraheras och filer kontrolleras så att de går att öppna utan fel. Slutligen överförs all räddad data till antingen en ny hårddisk, USB-minne, eller läggs upp för hämtning via Internet för vidare befordran till er.

Observera att det i regel inte går att laga en hårddisk för fortsatt användning. Alla åtgärder och reparationer som utförs är endast i syfte att återställa innehållet från din trasiga hårddisk.