Rädda hårddisk

Vi räddar och återställer förlorad data från alla typer av trasiga hårddiskar

När en hårddiskkrasch inträffat har dess läs- och skrivhuvuden kraschat mot lagringsskivorna i hårddisken. Det är i regel en allvarlig skada. Om en hårddisk har varit utsatt för en stöt eller slag är det allt som oftast en sådan händelse som har skett.

En extern hårddisk har större risk för att krascha

Externa hårddiskar är särskilt utsatta för mekanisk åverkan. De kan falla till golvet eller tippa på bordet. En bärbar dator är också utsatt. Om den blir flyttad när hårddisken arbetar kan det bli skador. Det kan räcka med en liten stöt för att det skall uppstå problem.

Kraschad hårddisk - räddas hos Technilab dataräddning

Så här kan en typisk hårddisk som har kraschat se ut inuti.  Modellen återfinns i många USB-anslutna externa hårddiskar och i bärbara datorer.

Flera orsaker till att en hårddisk plötsligt inte fungerar

En hårddisk som plötsligt inte fungerar behöver nödvändigtvis inte ha råkat ut för en sådan hårddiskkrasch som beskrivs ovan. Det finns andra orsaker och typer av fel som kan ha uppstått. Att det inte går att komma åt datat kan bl.a. bero på mänskliga misstag, ett virusangrepp eller att den har gått sönder på ett annat sätt, t.ex. genom uppkomna störningar i strömförsörjningen till den. För hög temperatur under lång tid är också en anledning till att det kan krascha i förtid.

Oavsett orsak finns det ändå goda möjligheter att vi kan rädda innehållet från hårddisken och återställa dina viktiga data/filer.

Vi utför återställning av data från samtliga fabrikat, exempelvis Seagate, Maxtor, LaCie, WD, Western Digital, HP, Samsung, Hitachi, IBM, Fujitsu, Toshiba, Quantum, Dell, iomega m.fl.

Riskera inte att förvärra eventuella fysiska skador

Om din hårddisk ger ifrån sig ett klickande eller annat onormalt ljud, eller det är känt att den har utsatts för en stöt/slag, är det mycket viktigt att den stängs av och inte startas igen p.g.a. risken för allvarliga mediaskador, mekaniska skador på lagringsskivorna. Det kan också vara skador som inte ger ett direkt hörbart oljud men som blir förvärrade vid fortsatt drift.

Trasiga läs och skrivhuvuden i en kraschad hårddisk som skall räddas.Trasig hårddisk med en defekt läs- och skrivhuvudstack

På bilden från vårt labb ses ett exempel på hur det kan se ut med skadade läs- och skrivhuvuden i en trasig hårddisk. Denna modell är utrustad med 6 st. läs- och skrivhuvuden. Samtliga är böjda från sin infästning. Skadan är orsakad av att den har blivit utsatt för en stöt/slag. Vid en sådan händelse uppstår det alltid skador på dess skivor. Om man ytterligare startar en hårddisk med denna typ av skador kommer skadorna att bli förvärrade sekundsnabbt. 

Bilden visar en kraschad hårddisk där det tydligt går att se skadorna. Men många av de allvarliga skador som kan uppstå i de interna komponenterna syns inte med blotta ögat. Det är långt ifrån alltid som läshuvudena blir böjda på det sätt som syns på bilden.

Det kan i stället t.ex. handla om kraschade läshuvuden som har tappat sin ”flyghöjd” p.g.a. att de små luftkanalerna i läshuvudena har blivit igensatta med partiklar. Det är minst lika allvarligt. I ett sådant fall kommer läshuvudena att slipa av det magnetiska ytskiktet på skivorna.

Är det ett av läshuvudena som inledningsvis har kraschat kommer det snabbt att sprida sig till de andra p.g.a. partikeldammet som blåser runt. Partiklar uppstår när hårddiskens skivor kommer i mekanisk kontakt med andra ingående komponenter. Är det riktigt illa syns partikeldammet utan förstoring. Då har även luftfiltret i regel blivit svart. Även mikroskopiska skador kan vara förödande.

Unik utrustning och teknik hos oss

Vi är ett specialistföretag som har utvecklat- och använder en speciell teknik och unik utrustning i vårt arbete med att återställa och rädda data från alla slags skador och problem från en trasig hårddisk. Vi utför arbete på komponentnivå och kan bl.a. återskapa data från dess individuella skivor/lagringssidor när detta är nödvändigt.

Vid återställning av data från en hårddisk med mekaniska skador innefattar det även att man måste programmera om dess styrsystem för att resultatet skall bli så bra som möjligt. I många fall är en återställning av data helt omöjlig att genomföra om man inte kan göra detta. Hos oss finns all den kompetens och utrustning som möjliggör en sådan återställning.

Om hårddisken har blivit utsatt för en stöt/slag är det viktigt att vi får reda på det. I ett sådant fall kommer vi att öppna den i vår renluftsanläggning redan under den första delen av undersökningen. Detta för att inte riskera att förvärra en redan allvarlig skada. I vårt beställningsformulär finns en särskild kryssruta som man skall markera om detta har hänt.

Undersökning och felsökning

Vi börjar undersökningen med en noggrann inledande felsökning där vi fastställer vilken typ av fel/skador som den kan vara behäftad med. Det kan exempelvis vara:

  1. Logiskt fel (skador i filsystemet). Vid ett sådant fel kan allt verka fungera normalt, men det går inte att komma åt några data.
  2. Fel i den interna styrprogramvaran.
  3. Elektroniskt fel där en eller flera komponenter på styrkortet eller eventuellt läs/skrivhuvudenas förförstärkare, som sitter inuti hårddisken, har fallerat.
  4. Mekaniskt fel där t.ex. läs/skrivhuvudena eller spindelmotorn har fallerat.

I samtliga fall förutom utom pos. 1 måste vi utföra en elektronisk/fysisk reparation för att kunna rädda innehållet. Fel enl. pos. 4 är ofta förenat med skador på det magnetiska ytskiktet på lagringsskivorna. Arbetsgången som följer är:

1. Reparation

Vi åtgärdar hårddisken elektroniskt och fysiskt samt gör nödvändiga ändringar och korrigeringar av dess interna styrprogramvara.

2. Avbildning/kloning

När den är klar för en temporär driftsättning gör vi en exakt avbildning, en s.k. kloning av hårddisken. I de flesta fall avbildar vi endast använda sektorer. Detta är mycket viktigt för att inte behöva belasta en trasig hårddisk med onödiga läsningar på områden som kan vara skadade. På det viset kan vi nå bästa möjliga resultat och även få ned arbetstiden och därmed även kostnaden för arbetet.

3. Slutfas med återställning av klonade data

När avbildningen är klar åtgärdar vi eventuella fel i filsystemet och testar återställda data för åtkomst. Vi sorterar felfria filer och eventuella skadade filer var för sig.

4. Överföring och leverans av återställda data

Vi för över all räddad data till antingen en ny hårddisk, USB-minne eller så lägger vi upp filerna för hämtning via Internet för vidare befordran till er.

När det gäller en trasig hårddisk, observera att alla åtgärder som utförs endast är i syfte att återställa dina förlorade data, inte att laga den för fortsatt användning.

Vill du själv kontrollera status på hårddisken innan du anlitar oss?  Det finns bra gratis programvara som du kan testa med för att få reda på hur den mår. Men det är viktigt att inte göra något förhastat.