Urmontering av hårddisk från dator

Stationär dator, hårddisk med IDE/SATA eller 68pol SCSI interface:

Hur hårddisken är monterad i datorn varierar mellan tillverkare och chassietyp. Den sitter vanligtvis med fyra skruv direkt i chassiet eller i en hållare/kassett som först måste lossas. Det är mycket viktigt att hårddisken skyddas mot statisk elektricitet samt att den inte utsätts för några stötar. Det kan vara förödande om den ”välter” på bordet.

Innan du börjar: Skaffa en antistat/ESD påse att lägga hårddisken i. Om du inte har eller kan få tag på en antistatpåse kan vi skicka en till dig. Använd om möjligt ett avledande handledsband. Du behöver också några skruvmejslar. Oftast räcker det med en PH2 stjärnmejsel.

ESD handledsband

Handledsband som avleder statisk elektricitet

Hårddisk i dator

IDE hårddisk i dator

Hårddisk packad i ESD-påse

Hårddisk packad i en antistatpåse

  1. Koppla bort samtliga anslutna kablar till datorn.
  2. Öppna chassiet på datorn. Rör inga delar inuti datorn.
  3. Om du har ett handledsband, koppla det till jord eller datorns chassi.
  4. Ladda ur dig själv och dina kläder genom att vidröra en icke lackerad yta på datorchassiet under någon minut. Vidrör samtidigt antistatpåsen med andra handen.
  5. Flytta dig inte från platsen. Om du skulle behöva flytta dig, ladda ur dig själv igen enligt pos-4 när du är tillbaka.
  6. Lossa försiktigt de 2 kablarna från hårddisken. Den breda kontakten som används till hårddiskar med IDE/SCSI interface kan ibland sitta hårt. Var försiktig så att kontakten inte kommer snett och därmed böjer anslutningsstiften (Det är 40 eller 68 st. stift). Är det en nyare hårddisk är det 2 st mycket smala kontakter.
  7. Montera ur hårddisken och lägg den omedelbart i antistatpåsen och förslut den. Spara skruvarna. Om du senare behöver nya skruvar får de under inga som helst omständigheter vara längre än originalskruvarna.
  8. Packa den för transport enligt dessa packningsrekommendationer.

Hårddisk i en bärbar dator:

Hur man kommer åt hårddisken i en bärbar dator varierar med hur tillverkaren har designat chassiet. Ibland kan det finnas en anvisning i instruktionsboken. Hårddisken kan sitta i en kassett och mestadels är det ganska enkelt att få loss kassetten i sig. Det kan dock vara lite mer besvärligt att lossa hårddisken ur själva kassetten och vi rekommenderar att du låter den vara kvar i denna. Observera att även här måste hårddisken skyddas mot statisk elektricitet. Följ tillämpliga delar i anvisningen för stationär dator ovan. En antistatpåse är rekommenderad. Packa den för transport enligt dessa packningsrekommendationer.

Hårddisk med s.k. hotplug interface, 80 pin SCSI, SAS:

Den här typen av hårddiskar sitter oftast i servrar. De har inga kablar som skall demonteras, utan disken lossas i regel enkelt med ett handtag. Även här måste du iaktta försiktighet mot statisk elektricitet enligt anvisning ovan. Följ de instruktioner som bör finnas i serverns dokumentation. Om servern har mer än en hårddisk bör du märka upp på vilken plats respektive hårddisk sitter. Är du osäker på tillvägagångssättet, ta kontakt med oss innan du lossar någon disk.