Hårddisk som klickar eller har något annat oljud

Om en hårddisk låter onormalt bör det tas på stort allvar om den innehåller data som måste säkras. Om den t.ex. har ett klickande eller tickande ljud är det ett tecken på att det förligger ett allvarligt fel. En hårddisk som har ett främmande ljud och låter mycket är en stark indikation på att den är illa skadad. För att inte förvärra problemen är det mycket viktigt att hårddisken hålls avstängd.

Vi räddar och återställer data från hårddiskar med alla slags problem.

Ett klickande ljud i hårddisken uppstår när dess läs- och skrivhuvuden inte kan läsa servoinformationen från hårddiskens skivor. Utan servoinformationen kan nämligen inte läsarmen positionera och bestämma sitt läge. Det klickande ljudet uppstår när läsarmen upprepat och okontrollerat slår i ändlägesstoppet för densamma.

Skadorna i din hårddisk kan snabbt förvärras om förloppet tillåts fortgå.

Orsaken till att servoinformationen inte kan läsas kan bero på att läs- och skrivhuvudena i hårddisken är defekta, elektroniskt eller fysiskt eller att det föreligger ett annat fel som orsakar att servodatat från hårddiskens skivor inte når fram till elektroniken som skall behandla informationen. Det kan t.ex. vara avbrott i signalkedjan pga. ett elektroniskt fel på hårddiskens styrkort. Vanligast är dock att det är hårddiskens läshuvuden i sig som är orsaken.

Om hårddisken inte startar och har ett tyst pipande eller surrande ljud som upprepas med någon sekunds mellanrum, beror det oftast på att hårddiskens motor inte kan starta upp. Det kan vara flera orsaker till detta:

  • Hårddiskens läshuvuden har landat på dataarean på skivorna och fastnat.
  • Hårddiskens spindellagring är låst pga. den har skurit.
  • Hårddiskens motorstyrning är defekt.

Om det är läshuvudena som har landat och fastnat på skivorna kan det bero på att den har utsatts för en stöt. Men det kan också vara ett annat fel som har inträffat. Ytan på hårddiskens skivor och läshuvuden är så slät att de ”klibbar” ihop molekylärt om de kommer i kontakt med varandra. Om detta har inträffat orkar inte hårddisken starta sin motor. Då uppstår det ett pipande eller surrande ljud när den försöker starta.

När hårddisken inte är i drift är dess läshuvuden normalt parkerade på en särskild parkeringszon på skivorna. Denna har en annan typ av ytbeläggning där det är minimalt med friktion så att läshuvudena skall kunna landa – och starta säkert. Om hårddiskmodellen inte har en sådan parkeringszon är den i stället utrustad med en särskild parkeringsramp som läshuvudena glider upp på när hårddisken stängs av eller går i viloläge.

Det är nästan som ett flygplan. Ja, när hårddisken är i drift flyger läshuvudena på en luftkudde strax ovanför ytan på skivorna. Hastigheten som skivorna snurrar med är mellan 5 400 – 15 000 varv/minut beroende på hårddiskmodell. Avståndet mellan läshuvudena och skivorna är mindre än diametern på ett hårstrå. Läshuvudena får aldrig komma i mekanisk kontakt med dataområdet på skivorna. Om det händer uppstår det skador sekundsnabbt. Det blir en krasch.
Det är heller inte svårt att föreställa sig vad som kan hända om en liten mikroskopisk partikel fastnar mellan ett läshuvud och ytan på en skiva. När de mekaniska skadorna har uppstått kan hårddisken låta mycket. Men det är inte alltid som det blir ett direkt hörbart ljud. Det kan vara allvarliga skador ändå. Det varierar mycket mellan olika hårddiskmodeller hur de låter vid en skada.

Om det är spindellagringen som är låst beror det oftast på att hårddisken har utsatts för en stöt. Lagret kan skadas även om hårddisken inte är igång vid tillfället.

Om det är motorstyrningen som är defekt kan det bero på att den har blivit överbelastad av ett eller annat skäl, t.ex. om spindellagringen går trögt. Motorstyrningen belastas särskilt hårt vid varje uppstart av hårddisken eftersom dess motor alltid behöver som mest ström just vid själva uppstarten.

En hårddisk som låter mycket, men trots detta fungerar som den skall bör man ändå byta ut. Det handlar i regel då om äldre hårddiskar som har ett högt motorljud pga en annorlunda konstruktion på sitt spindellager. Ett sådant lager kan låta mycket utan att det är någon omedelbar fara för ett haveri. Moderna hårddiskar har en annan typ av lager som är mycket tystare.

Läs mer: Återställning av data från trasiga hårddiskar.