Datarekonstruktion Server/RAID

Vi utför dataåterställning från alla servertyper, inkl. virtuella servrar baserade på t.ex. Citrix XenServer och WMware.

En RAID-konfigurering som plötsligt är ”offline” eller ”no system disk found” vid uppstart är något man inte förväntar sig när man har investerat i en server med ett RAID-baserat system för att få ett pålitligt och feltolerant system.

I en konfigurering med t.ex. RAID-1 eller RAID-5 kan en av hårddiskarna gå sönder utan att servern stannar. Tanken är att man skall kunna byta ut en trasig hårddisk i lugn och ro utan att få några avbrott eller förlora data.

Så fungerar det också för det mesta. Men det kan inträffa fel som gör att det inte fungerar som det är tänkt. Exempel på detta är:

  • En hårddisk har tidigare stannat utan att det uppmärksammats. Nu är två hårddiskar ”offline” och därmed är kraschen ett faktum.
  • En felande hårddisk hänger/påverkar bussen så att RAID-kontrollern felaktigt stänger ned resterande diskar.

Förvärra inte eventuella fysiska skador: Om någon av hårddiskarna ger ifrån sig ett onormalt ljud är det mycket viktigt att den stängs av och inte startas igen p.g.a. risken för allvarliga mediaskador, mekaniska skador på diskens lagringsskivor. Den kan också ha skador som inte direkt ger ett hörbart oljud men som förvärras vid fortsatt drift.

För att rekonstruera en RAID behöver vi samtliga diskar som ingår i arrayen och ibland även själva RAID-kontrollern. När servern/hårddiskarna kommer till vårt labb sker i korthet följande:

Inledande undersökning, där hårddiskarna först numreras och det fastställs vilken typ av fel som hårddisken/hårddiskarna har. Felet på en ingående hårddisk i arrayen kan exempelvis vara:

  1. Logiskt fel. Hårddisken kan verka fungera normalt, men det går inte att komma åt några data.
  2. Fel i hårddiskens interna styrprogramvara.
  3. Elektroniskt fel där en eller flera komponenter på hårddiskens styrkort eller eventuellt läs/skrivhuvudenas förförstärkare, sitter inuti disken, har fallerat.
  4. Mekaniskt fel där t.ex. läs/skrivhuvudena eller hårddiskens motor har fallerat.

Samtliga fall utom pos. 1 kräver reparation av hårddisken för att kunna rädda innehållet.

Åtgärd efter undersökning: Nödvändiga reparationer utförs. När detta är klart och data går att komma åt görs en exakt avbildning, s.k. kloning, av hårddisken för vidare åtgärd. Se slutfas.

Slutfas: Resterande hårddiskar som tillhör arrayen avbildas. RAID-setet sätts upp virtuellt och data testas för åtkomst. Logiska fel åtgärdas. Räddade filer extraheras och kontrolleras så att de går att öppna utan fel. Slutligen överförs all räddad data till antingen en ny stor hårddisk, USB-minne, eller läggs upp för hämtning via Internet för vidare befordran till er.