Prisinformation dataräddning server/RAID privatkund

Efter utförd undersökning lämnar vi en fast prisuppgift på totalkostnaden för räddningen som du måste godkänna innan vi går vidare. En rekonstruktion av en RAID-konfigurering är mer komplicerad än att rekonstruera en enda hårddisk. Felets art påverkar hur mycket följdarbete det blir med återstående rekonstruktion av hela den s.k. arrayen (setet). Prisbilden är ungefär:

 • Rekonstruktion av RAID-set 2 500 - 9 500:-

  - Gäller hela RAID-setet

 • Fel i styrprogram 2 600 - 6 000:-

  - Per hårddisk

 • Elektroniskt fel 3 750 - 6 750:-

  - Per hårddisk

 • Fel som kräver renrum 5 900 - 11 200:-

  - Per hårddisk

Tidsåtgången för uppdraget beror på vilken typ av skada hårddisken har. I de flesta fall är uppdraget slutfört inom några dagar.

Kostnad för leveransmedia, USB-minne, hårddisk etc. tillkommer.

Hämtning via Internet är kostnadsfritt. Max datamängd via internet är ca 100 GB.

Prisuppgifterna är efter avdragen rabatt för privatperson och inklusive moms.