Datarekonstruktion av raderade filer / data

Har du av misstag raderat filer? Kanske formaterat eller raderat fel hårddisk/partition? Raderat ett minneskort eller ett USB-minne?

Det finns i regel goda möjligheter att återställa och få tillbaka de raderade filerna och t.o.m. en hel saknad partition som försvunnit av misstag. Filer som har blivit raderade finns faktiskt kvar men de har blivit bortplockade, från vad vi kan kalla för filförteckningen, och platsen där de finns har markerats som ledig för ny data. Därför är det mycket viktigt du inte använder lagringsmediat och sparar någon ny data eftersom det då finns stor risk för att de raderade filerna skrivs över med ny information. Tänk på att datorn skriver systeminformation till hårddisken i bakgrunden, även om du inte själv sparar något. 

När vi får in lagringsmediat till vårt labb görs först en kontroll så att det inte föreligger några fysiska skador. Efter utförd undersökning återkommer vi till dig med en rapport på vad som kan återställas och en prisuppgift. Det brukar inte bli alltför kostsamt under förutsättning att det inte handlar om mer komplicerade logiska fel.

Maximal säkerhet tillämpas även om det inte föreligger några fysiska fel. Vi skapar en exakt avbildning av ditt lagringsmedia. I arbetet med att återskapa dina förlorade data kan även ”farliga” operationer på så vis utföras utan risk för påverkan på din egen hårddisk eller digitalminne.