Prisinformation dataräddning server/RAID företagskund

Efter utförd undersökning lämnar vi, normalt inom 2-5 arbetsdagar, en offert på totalkostnaden för räddningen som du måste godkänna innan vi går vidare. En rekonstruktion av en RAID-konfigurering är mer komplicerad än att rekonstruera en enda hårddisk. Felets art påverkar hur mycket följdarbete det blir med återstående rekonstruktion av hela den s.k. arrayen (setet). Prisbilden är ungefär:

 • Rekonstruktion av RAID-set 4 500 - 9 500:-

  - Gäller hela RAID-setet

 • Fel i styrprogram 3 500 - 8 000:-

  - Per hårddisk

 • Elektroniskt fel 5 000 - 9 000:-

  - Per hårddisk

 • Fel som kräver renrum 9 000 - 15 000:-

  - Per hårddisk

Tidsåtgången för uppdraget beror på vilken typ av skada det är.  I de flesta fall är uppdraget slutfört inom 2-5 dagar.

Kostnad för leveransmedia, USB-minne, hårddisk etc. tillkommer.

Hämtning via Internet är kostnadsfritt. Max datamängd via internet är ca 100 GB.

Samtliga prisuppgifter är exkl. moms