Intel SSD BAD_CTX recovery

Intels serie 320 SSD’s kan drabbas av ett fel, Bad Context 13x Error, som orsakar att ingen data i dem längre går att komma åt. Felet uppkommer ofta efter omstart och visar sig genom att dess serienummer ersätts av t.ex.
BAD_CTX 0000013F, BAD_CTX 00000130, BAD_CTX 00000136. Samtidigt visas dess lagringskapacitet som 8 MB.

Vi arbetar med återskapning av förlorad data från defekta Intel 320 SSD.

Vad är orsaken till att problemet kan uppstå?
Under vissa förhållanden kan ett problem uppstå i dess firmware som orsakar att disken inte längre kan adressera innehållet i minneskretsarna. Detta pga dess translationstabeller har blivit skadade. Sannolikt beror det på att SSD’n inte har hunnit avsluta en pågående intern process när strömmen till den bryts.

Vilka av Intels modeller är det som kan drabbas?
Såvitt vi känner till är det endast Intel 320 series.

Om du har en Intel 320 SSD som inte har drabbats av något problem kan det vara värt att uppgradera den. Se http://www.intel.com/go/ssdfirmware.

Hur är kvalitén på Intels SSD-diskar?
Intel är en tillverkare som håller en genomgående hög kvalitet. En SSD-disk är en mycket avancerad produkt och problem kan uppstå av en eller annan orsak. Det är endast en liten del av produkterna som fallerar. Andra tillverkare är drabbade av liknande problem som kan göra datat i dem oåtkomligt.

Vi arbetar med dataåterställning från alla fabrikat av SSD-diskar.

Se mer här om data recovery från övriga trasiga SSD